• Phone+302281080504
  • AddressG.Vourli 13, Syros 84100, Cyclades, Greece
  • Open Hours9:00am

Συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις

Συχνές ερωτήσεις Pegasus

Με την επιλογή "Αυτοματισμοί > MyData > Αποστολή παραστατικών στο MyData" θα γίνει απόπειρα αποστολής όλων των παραστατικών που για κάποιο λόγο δεν κατάφεραν να πάνε κατά τη δημιουργία τους. Κοινοί λόγοι είναι, αδυναμία σύνδεσης στο internet, πρόβλημα στον server παραλαβής. Στην επιλογή αριστερά "Λογιστήριο > MyData" μπορείτε ανά πάσα στιγμή να δείτε τα παραστατικά MyData και αν έχουν μείνει σε αναμονή για οποιονδήποτε λόγο.
Από το παράθυρο παραστατικών, επιλέγετε (μαρκάρετε με μονό κλικ) το παραστατικό που σας ενδιαφέρει. Στα δεξιά υπάρχει ένα πλήκτρο με γρανάζι που είναι "Άποψη παραστατικού", το πατάτε και θα εμφανιστεί το παραστατικό. Πάνω δεξιά υπάρχει εικονίδιο εκτυπωτή που θα κάνει επανεκτύπωση του παραστατικού.
Για τη ρύθμιση θα χρειαστεί να υπάρχει εξοικείωση με τις ρυθμίσεις φορμών εκτύπωσης. Οι οδηγίες βρίσκονται στη σελίδα της κατασκευάστριας εταιρείας.
Στα παραστατικά Αγορών δημιουργούμε ένα νέο παραστατικό, επιλέγουμε τον προμηθευτή, ως παραστατικό επιλέγουμε το Συνοδευτικό διακίνησης (ΔΑ) προς προμηθευτή, τρόπο πληρωμής επιλέγουμε "επι πιστώσει" και μπορεί ανάλογα τον προμηθευτή να ζητήσουν συγκεκριμένο σκοπό διακίνησης, όπως πχ Προς αντικατάσταση, Προς έλεγχο, κλπ. Παρόλο που είστε στα παραστατικά αγορών, μόλις πατήστε καταχώρηση το Δελτίο Αποστολής θα εκτυπωθεί. Επιπλέον πληροφορίες: Η συναλλαγή αυτή συνήθως έχει συνέχεια, θα λάβετε από τον προμηθευτή δελτίο αποστολής για το αντικατεστημένο ή επισκευασμένο προϊόν ή Πιστωτικό Τιμολόγιο το οποίο θα καταχωρήστε πάλι στα παραστατικά αγορών με αποτέλεσμα να επηρεαστούν όπως πρέπει οι ποσότητες τις αποθήκης ή το πιστωτικό υπόλοιπο σας προς τον προμηθευτή αντίστοιχα. Τα δελτία αποστολής δεν καταχωρούνται στο MyData.
Υπάρχουν φορές που θέλουμε να επέμβουμε στο υπόλοιπο πελάτη ή προμηθευτή, αυτό μπορεί να γίνει εύκολα με χειροκίνητη κίνηση. Ανοίγουμε την καρτέλα πελάτη ή προμηθευτή και από το πλήκτρο μενού (πάνω δεξιά) επιλέγουμε "Οικονομική καρτέλα πελάτη". Εκεί βλέπουμε τις τελευταίες κινήσεις του έτους, μπορεί να χρειάζεται να δούμε παλαιότερες κινήσεις, τότε επιλέγουμε από ποια ως ποια ημ/νία θέλουμε να μας δείξει. Από το πλήκτρο "+" δεξιά μπορούμε να κάνουμε μια χειροκίνητη κίνηση που να επηρεάσει το τελικό υπόλοιπο του πελάτη ή προμηθευτή. Σημαντικά στοιχεία που πρέπει να καταχωρήσουμε είναι η ημ/νία συναλλαγής, το ποσό, ο τρόπος είσπραξης καθώς και παρατηρήσεις-σημειώσεις για να θυμόμαστε γιατί κάναμε αυτή την κίνηση.
Για να γίνει σωστά τιμολόγηση και να μην υπάρχει πρόβλημα με το MyData πριν απ' όλα πρέπει να γνωρίζεται το άρθρο εξαίρεσης του ΦΠΑ. Αν ο πελάτης έχει μόνιμα εξαίρεση τότε στην καρτέλα πελάτη μπορείτε να ορίσετε το άρθρο εξαίρεσης στο πεδίο "Διάταξη απαλ. ΦΠΑ". Αν το παραστατικό φέρει προϊόντα εξαίρεσης ΦΠΑ, τότε κατά την τιμολόγηση, στο tab "Στοιχεία" ορίζετε το άρθρο απαλλαγής στο 2ο πεδίο "Διάταξη απαλ. ΦΠΑ". Σε περίπτωση που δεν γίνουν αυτές οι κινήσεις τότε το MyData δε θα δεχθεί παραστατικό με μηδενικό ΦΠΑ σε προϊόν, υπηρεσία ή στο σύνολο του τιμολογίου και θα το απορρίψει με σφάλμα.

Συχνές ερωτήσεις ICS Elegant Net

Υπάρχουν περιπτώσεις που η αποστολή Ζ στην ΓΓΠΣ μπορεί να μην είναι επιτυχής. Αυτό δεν αποτελεί πρόβλημα καθώς με την επόμενη ευκαιρία που θα γίνει Ζ θα γίνει απόπειρα αποστολής σε ότι έχει μείνει στη μνήμη. Ένας τρόπος να γίνει αποστολή Ζ σε οποιοδήποτε χρόνο είναι να πληκτρολογήστε "52 μερ.σύνολο" και η μηχανή θα προσπαθήσει να στείλει Ζ από το πιο παλιό που έχει στη μνήμη. Πιθανά σφάλματα αποτυχίας αποστολής: Σφάλμα 10: Δεν υπάρχουν Ζ προς αποστολή, Σφάλμα 13: Δεν υπάρχει σύνδεση στο wifi/internet, Σφάλμα 502: Δεν υπάρχει σύνδεση με τη ΓΓΠΣ
Υπάρχουν περιπτώσεις που μπορεί να χρειαστεί αλλαγή των ρυθμίσεων του wifi. Ακολουθούν οδηγίες: Πρώτα επιβεβαιώνουμε ότι είναι ενεργοποιημένο το wifi modem πληκτρολογώντας "53 μερ.σύνολο". Μετά πληκτρολογούμε "51 μερ.σύνολο", η μηχανή θα εκτυπώσει τα ονόματα wifi που βλέπει με μια αρίθμηση στα αριστερά των ονομάτων. Πληκτρολογούμε τον αριθμό του επιθυμητού ονόματος, πχ "1 μερ.σύνολο". Έπειτα μας ρωτάει τον τύπου δικτύου, συνήθως δε χρειάζεται να αλλάξτε κάτι, αφήνετε τον τύπο 2 και πατάτε "μερ.σύνολο". Έπειτα ρωτάει τον κωδικό, πατάτε 1 φορά το "μερ.σύνολο" και αν το πεδίο έχει είδη κάποιον κωδικό πατάτε μια φορά το "διαγραφή" για να καθαρίσει το πεδίο. Στη συνέχεια πληκτρολογείτε τον κωδικό του wifi προσέχοντας να είναι σωστά τα πεζά και κεφαλαία. Προσοχή: οι χαρακτήρες που είναι κοινοί στα ελληνικά και αγγλικά, συμπεριφέρονται σαν αγγλικά μόνο, όπως Χ Ρ Ο Μ Ν, κλπ. επίσης αν χρειάζεται να βάλετε ίδιους χαρακτήρες ή χαρακτήρες που βρίσκονται στο ίδιο πλήκτρο, μπορείτε να προχωρήστε τον κέρσορα με το πλήκτρο "." (θα παρατηρήστε ότι έχει ένα κίτρινο βελάκι δεξιά πάνω από αυτό το πλήκτρο). Επίσης στον τελευταίο χαρακτήρα που θα πληκτρολογήστε πρέπει να πατήστε πάλι το "."(βελάκι δεξιά) για να καταχωρηθεί και αυτός ο χαρακτήρας. Τέλος πατήστε το "μερ.σύνολο""για να καταχωρηθεί ο κωδικός, θα εκτυπωθεί οπότε κάνετε και έναν έλεγχο αν καταχωρήθηκε σωστά.
Πληκτρολογείτε "206 μερ.σύνολο", η μηχανή θα εκτυπώσει τους τίτλους και τα τμήματα μαζί με τα ΦΠΑ τους, το όριο τιμών τους καθώς και αν έχουν προεπιλεγμένη τιμή.
Όχι, βάσει νόμου το τελικό σύνολο μιας απόδειξης δεν μπορεί να είναι μηδενικό.
Αυτό δεν είναι δυνατό, ακόμα και αν δεν έχει εκτυπώσει "επιτυχής αποστολή Ζ=ΧΧΧ" για κάποιο Ζ, η μηχανή δεν μπορεί να πηδήξει την αρίθμηση. Θα στείλει όλα τα Ζ με τη σειρά. Για κάθε αμφιβολία μπορείτε να συμβουλευτείτε το λογιστήριο σας.
Επιβεβαιώστε ότι το χαρτί έχει τοποθετηθεί με τη σωστή φορά. Το χαρτί πρέπει να ξετυλίγεται από την κάτω πλευρά και να μπαίνει αβίαστα στη θέση που μαγκώνει. Ένας εύκολος τρόπος να εντοπίσετε την πλευρά που είναι θερμοευαίσθητη είναι να ζεστάνετε το χαρτί με έναν αναπτήρα, η θερμοευαίσθητη πλευρά θα μαυρίσει αμέσως. Σε κάθε άλλη περίπτωση ίσως πρέπει να συμβουλευτείτε τον τεχνικό σας.
Η μπαταρία της μηχανής βρίσκεται στα τελευταία στάδια της ζωής της. Ενημερώστε μας ώστε να προγραμματίσουμε αντικατάσταση της. Εκτιμώμενος χρόνος εργασίας ~30 λεπτά.
Αν η απόκλιση είναι μικρότερη των 15 λεπτών, κατά την επόμενη επικοινωνία με τη ΓΓΠΣ για αποστολή δεδομένων το ρολόι θα ρυθμιστεί αυτόματα. Σε κάθε άλλη περίπτωση η μηχανή θα σας ενημερώσει να καλέστε τεχνικό. Επικοινωνήστε μαζί μας ώστε να προγραμματίσουμε ρύθμιση ημ/νίας & ώρας. Εκτιμώμενος χρόνος εργασίας ~20 λεπτά.
Ο μόνος λόγος για να σβήνει μόνη της η μηχανή μετά από αδράνεια είναι να μην τροφοδοτείται από ρεύμα και σβήνει για να διατηρήσει τη στάθμη της μπαταρίας. Ελέγξτε ότι το τροφοδοτικό είναι στην πρίζα, η πρίζα έχει ρεύμα και το καλώδιο τροφοδοσίας είναι σωστά πάνω στη μηχανή. Σε κατάσταση ηρεμίας της μηχανής, η οθόνη δείχνει 2 καταστάσεις εναλλάξ. Η πρώτη δείχνει τη στάθμη της μπαταρίας (B με κάθετες ράβδους) και στην επόμενη κατάσταση στα δεξιά δείχνει αν τροφοδοτείται (ένα σύμβολο σαν ήλιος). Προσοχή μη χρησιμοποιείστε άλλα τροφοδοτικά με λάθος χαρακτηριστικά καθώς μπορεί να κάψετε το σύστημα τροφοδοσίας της μηχανής. Αν η μηχανή δεν φορτίζει μην περιμένετε να εξαντληθεί η μπαταρία καθώς είναι κακό για την υγεία της μπαταρίας, αλλά επικοινωνήστε μαζί μας ώστε να προγραμματίσουμε έλεγχο του τροφοδοτικού και της μηχανής.
Ο αριθμός που εμφανίζεται όταν πληκτρολογείτε είναι κάποιο κουμπί που έχει πατηθεί στραβά και έχει μείνει πατημένο/κολλημένο. Πατήστε το για να επανέλθει στη σωστή θέση.
Σε περίπτωση που κάτι δεν πάει καλά τη στιγμή έκδοσης Ζ ,για οποιοδήποτε λόγο (πχ. τελείωσε το χαρτί, τσαλάκωσε το χαρτί, κλπ) τότε όταν γίνει η ερώτηση για σωστή μεταφορά στοιχείων "ΣΩΣΤ. ΜΕΤ. ΣΤΟΙΧ." μην επιβεβαιώστε με "μερ.σύνολο", αλλά πατήστε διαγραφή. Το Ζ που μόλις εκτυπώσατε είναι άκυρο και μπορείτε να εκτυπώστε νέο αφού διορθώστε το πρόβλημα, θα παρατηρήστε ότι το επόμενο Ζ θα έχει τον ίδιο αριθμό. Το παλιό (άκυρο) το πετάτε, το νέο είναι που κρατάτε και δίνετε στο λογιστήριο.
Η έκδοση αποδείξεων είναι πολύ απλή. Πληκτρολογούμε την τιμή χωρίς υποδιαστολή έχοντας κατά νου ότι ανάλογα τα ψηφία η μηχανή θα βάλει αυτόματα υποδιαστολή, πχ για 50 ευρώ πληκτρολογούμε 5000 (τα 2 τελευταία μηδενικά θα μπουν μετά την υποδιαστολή μετά την επιλογή τμήματος), επιλέγουμε τμήμα και επαναλαμβάνουμε το ίδιο για κάθε προϊόν. Για κλείσιμο της απόδειξης πατάμε "μετρητά" ή "κάρτα". Σε κάθε αμφιβολία μπορείτε να πατήστε το "ακύρωση απόδειξης" που είναι στο πάνω μέρος του πληκτρολογίου.
Όχι, η συγκεκριμένη μηχανή είναι κατασκευασμένη ώστε να τροφοδοτείται άμεσα από την μπαταρία. Το τροφοδοτικό απλώς φορτίζει την μπαταρία. Αυτό δημιουργεί ένα τοίχος προστασίας από υπερτάσεις του δικτύου με αποτέλεσμα αν κάτι πάει στραβά να μην καεί η μηχανή.
Ναι, υπάρχει η δυνατότητα μέσω προγράμματος FISLINK να λαμβάνει εντολές από πρόγραμμα Η/Υ για εκτύπωση αποδείξεων.
Η μηχανή χρησιμοποιεί χαρτοταινία 57x50 όπου 57 είναι το πλάτος του χαρτιού και 50 τα μέτρα. Κατ' ανάγκη μπορεί να χρησιμοποιηθούν και άλλες χαρτοταινίες λιγότερων μέτρων όπως αυτές που χρησιμοποιούνται στα μηχανήματα POS, 57x30 57x25 κλπ.
Οι οδηγίες βρίσκονται στη σελίδα 31 του "Βιβλίου οδηγιών χειρισμού". πληκτρολογείτε: 713 και μερ.σύνολο > Ρωτάει "ΑΠΟ ΗΜΕΡ" και δίνετε την αρχική ημερομηνία με ΕΕΜΜΗΗ (έτος-2 αριθμοί, μήνας-2αριθμοί, ημέρα-2 αριθμοί) πατάτε μερ.σύνολο. Ρωτάει "ΕΩΣ ΗΜΕΡ" και δίνετε την τελική ημερομηνία (μπορεί να είναι και η ίδια με την αρχική αν θέλετε τις αποδείξεις μιας ημέρας) και πατάτε μερ.σύνολο. Ρωτάει "? ΕΚΤΥΠΩΤ=0 PC=1" επιλέγετε 0 και πατάτε μερ.σύνολο. Καλό είναι να έχετε τροφοδοτήσει τη μηχανή με αρκετό χαρτί σε περίπτωση που περιμένετε πολλές εκτυπώσεις.
Υπάρχουν διάφοροι τρόποι εκτύπωσης παλαιότερων Ζ που αναγράφονται στο "Βιβλίο οδηγιών χειρισμού". Σελίδα 32, 34 ,35. Ανάλογα την περίπτωση μπορείτε να δοκιμάσετε κάποιον από αυτούς.
Κατά λάθος κάποιος έκανε έξοδο χειριστή. Πληκτρολογείτε 1 και ΧΕΙ.
Στις τιμές ΔΕΝ χρησιμποιούμε την υποδιαστολή για να ορίσουμε τα δεκαδικά ψηφία, αυτό το κάνει αυτόματα η μηχανή. Αν θέλουμε να δώσουμε κόστος 25,50 για παράδειγμα, πληκτρολογούμε 2350 και η μηχανή θα βάλει αυτόματα υποδιαστολή δεκαδικών στα 2 τελευταία ψηφία. Την υποδιαστολή τη χρησιμοποιούμε μόνο σε ποσότητες και κυρίως σε ζυγιζόμενα είδη, πχ κιλά για παράδειγμα μισό κιλό πατάτες όπου οι πατάτες κοστίζουν 75 λεπτά το κιλό, πληκτρολογούμε 0.5 X 75 "τμήμα πατάτες" "μετρητά".
Δεν έχει κουμπώσει σωστά ο εκτυπωτής, βγάλτε το χαρτί και επανατοποθετήστε σωστά, πατήστε το πλήκτρο "ΔΙΑΓΡΑΦΗ".